فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد.
عنوان محصول دانلودی:مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی

یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی)) را در ادامه مطلب ببینید

مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی با شیوه نمره گذاری،  روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 4
حجم 15 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

معرفی و تحلیل مقیاس ابراز وجود :

  این پرسشنامه توسط گمبریل و ریچی (1975، به نقل از پاییزی) ساخته شده است و دارای 40 سؤال است. هر سؤال بیان کننده یک موقعیت است که آزمودنی می بایست درجه نگرانی و احتمال پاسخ خود را در قبال هر سؤال مشخص سازد. درجه ناراحتی ذهنی به میزان و شدت اضطراب و ناراحتی آزمودنی در مواجهه با این موقعیت ها اشاره دارد و نرخ بروز رفتار به چنین رفتارهایی اشاره می کند. 

 

 

 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه ابراز وجود گمبریل  و ریجی 

 اين پرسشنامه به گونه ای طراحی شده است که طبقات مختلف پاسخ ها را از طریق تحلیل عوامل می توان جدا کرد. اعتبار عاملی ماده های مختلف مقیاس 39/. تا 70/. و ضریب پایایی آن 81/. گزارش شده است (گمبریل و ریچی 1975، به نقل از پاییزی 1386). پیری (1383) پایایی پرسشنامه ابراز وجود را پس از محاسبه  شاخص های مربوط به همسانی درونی به میزان 85/. با حذف سؤالات ناهمگون (35، 38، 6، 27،34،1) به دست آورده است و با تحلیل عاملی برای تعیین روایی سازه پرسشنامه ابراز وجود دو عامل به دست آورد، که اعتبار عامل اول 82/. و عامل دوم 75/. برآورد شد و مطابق با دیدگاههای موجود برای دو عامل کلی پرسشنامه ابراز وجود اسامی مناسبی انتخاب شد. محتوای عامل اول پرسشنامه ابراز وجود که با سؤالات (4 ،7 ،8 ,10 ،13 ،14 ،19 ،20 ،23 ،24 ،25 ،26 ،3 ،42 ،33 ،36 ،39 ،40) براساس دیدگاه لنک وجاکوسبکی (1976) (به نقل از پاییزی، 1386) با ابراز وجود بنیادی همخوان است و بر اساس دیدگاه کلی (1978) (به نقل از پاییزی، 1386). پایایی پرسشنامه  در این تحقیق 877/0 بدست آمده است که نشان از اعتبار بالای ابزار دارد. همچنین جهت سنجش روایی ابزار از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که میزان واریانس تبیین شده متغیر ابراز وجود توسط پرسشنامه ابراز وجود برابر 61/80 است که نشان از روایی مناسب ابزار دارد.

 

 

 

 

شیوه نمره گذاری پرسشنامه ابراز وجود گمبریل  و ریجی 

هر سؤال 5 گزینه دارد. که به ترتیب به صورت خیلی زیاد=5 ، زیاد=4 ، متوسط=3 ، کم=2 ، خیلی کم=1 نمره گذاری می شود. پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی بر خلاف سایر پرسشنامه های  ابراز وجود برای افراد خاص ساخته نشده است و سؤالات آن نیز محدوده وسیع از موقعیت های مختلف را در بر می گیرد. عامل دوم پرسشنامه ابراز وجود مقابله ای که با سؤالات (5 ،9، 12، 11، 15، 17، 16، 18، 21، 22، 28،29 ،30،33 ،37) سنجیده می شود نامیده شد(به نقل از پاییزی، 1386). 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید فایل word فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دریافت فایل pdf فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود پروژه فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید پروژه فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود فایل فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دریافت نمونه سوال فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود پروژه فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید پروژه فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود مقاله فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دریافت مقاله فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید فایل فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود تحقیق فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید مقاله فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود فایل pdf فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود مقاله فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید پروژه فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دریافت فایل word فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید نمونه سوال فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دریافت فایل word فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل word فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید فایل فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود تحقیق فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دریافت فایل pdf فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود پروژه فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید کارآموزی فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل pdf فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود کارآموزی فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود مقاله فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دریافت پروژه فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید فایل فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دریافت کارآموزی فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید تحقیق فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دریافت تحقیق فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید فایل فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید فایل فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود نمونه سوال فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود کارآموزی فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت فایل فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود فایل فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از word

خرید نمونه سوال فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از word

خرید فایل word فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت فایل فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود فایل فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت فایل فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود کارآموزی فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت تحقیق فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود مقاله فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل pdf فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از free

خرید تحقیق فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود پروژه فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت کارآموزی فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل word فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت مقاله فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت فایل pdf فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از free

خرید کارآموزی فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود کارآموزی فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت فایل word فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از free

خرید تحقیق فایل مقیاس و آزمون ابراز وجود با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی از free


مطالب تصادفی